fella GmbH deutsch english spanisch bosnisch DIVE-TURBINE FELLAMOVER naslovnica
fella GmbH

FELLA Maschinenbau GmbH

Tradicija i inovacija koja traje već 60 godina

Kao inovativno porodično preduzeće , srednje veličine, ime firme "FELLA Maschinenbau GmbH" je poznato po pouzdanosti, pravednosti i kvalitetu. Zadovljni kupci, zaokružuju kompetencju preduzeća, koje se bavi gradnjom postrojenja i aparata, malih hidroelektrana i obradom velikih dijelova.

Firma "FELLA Maschinenbau GmbH" je tokom godina izrasla u renomirano porodično preduzeće u mjestu Amorbach, u bavarskom Odenwaldu. 

Ova firma se od male firme za sitnije popravke, sa početkom 1949. godine,  danas razvila u moderno proizvodno preduzeće za mašinstvo i gradnju postrojenja i postalo poznati  dostavljač istih. 

Odličan kvalitet izrade, te decenijama sticano i stečeno znanje, stalni razvoj i inovacije, sa jasno postavljenim ciljem, našem je preduzeću otvorilo vrata, za nova poslovna područja i sopstvene inovacije. 

U saradnji sa motiviranim i kvalificiranim osobljem, u stanju smo realizovati i specijalne želje naših klijenata, od same konstrukcije, do izrade kompletnih mašinskih dijelova i postrojenja spremnih za ugradnju. 

Zbog posvećenosti i zainteresiranosti za obnovljive izvore energije, poticali smo razvoj proizvoda "DIVE-Turbine" i "FELLAMOVER", sa regionalnim partnerima. Naša turbina, za male hidreoelektrane (“DIVE-Turbine”), je 2009. godine nagrađena priznanjem -Nagrada za zaštitu čovjekove okoline - pokrajina Bayern ; Njemačka, što podcrtava naše zahtjeve za kvalitetom i inovcijom.

 

Fella GmbH 1949
1949. godine - Hans i Otmar Fella osnivaju preduzeće za popravke 


Fella GmbH 1965
1965. godine - Preduzeće na sadašnjoj lokaciji