fella GmbH deutsch english spanisch bosnisch DIVE-TURBINE FELLAMOVER naslovnica
fella GmbH

Naš tim

Kvalificirani i motivsani saradnici

U našem timu, sa oko 50 saradnika, su prisutna sva zanimanja, koja su odgovorna za planiranje, konstrukciju, proizvodnju i  distribuciju dijelova ili postrojenja ili njihovog puštanja u rad - od CNC-stručnjaka,  stručnjaka za zavarivanje i montažu, te saradnika koji vrše nabavku, pa do inžinjera, tehničara i tehničkih crtača.

Naši kvalificirani i motivisani saradnici svojim radom daju važan doprinos i samim tim su naša velika vrijednost.

U partnerskoj saradnji, u kojoj hijerarhija nije  posebno istaknuta, trudimo se, da na prikladan način potičemo posvećenost svakog pojedinca, kako bi osigurali i poboljšali proizvodnju i kvalitet naših proizvoda. 

Kroz blisku povezanost i identifikaciju sa saradnicima, naše preduzeće je zabilježilo jako male fluktuacije saradnika, na svim poslovnim područjima. Sadašnji najstariji saradnik, je davne 1963. godine, u ovom preduzeću započeo svoju praktičnu obuku.